Функції

У межах компетенції центри, територіальні курси:

надають безоплатні послуги з практичної підготовки керівного складу і фахівців:

здійснюють підготовку та проводять спеціальні групові заняття з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які беруть участь у проведенні командно-штабних навчань з органами управління і силами цивільного захисту;

беруть участь у розробленні щорічних планів-графіків проведення практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях;

проводять інструктивно-методичні заняття з керівництвом спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту та інструктажі з посередниками і керівниками навчальних місць із практичного відпрацювання заходів;

проводять консультації з керівництвом спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, які залучаються до відпрацювання навчальних питань спеціального об’єктового тренування;

проводять спеціальну підготовку осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

здійснюють методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях, в умовах терористичного акту та особливого періоду:

надають кваліфіковану допомогу у плануванні заходів цивільного захисту;

розробляють і поширюють методичні матеріали з проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

здійснюють комплексне програмно-методичне забезпечення керівників занять з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та навчання непрацюючого населення за місцем проживання;

проводять планові та поточні консультації, семінари, беруть участь у виданні навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, буклетів, виконують роботи з розроблення оригінал-макетів стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту;

надають інформаційно-методичну підтримку консультаційним пунктам при органах місцевого самоврядування, а також базовим (опорним) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладам освіти;

здійснюють моніторинг навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, створюють фонд навчальної, довідкової, методичної та іншої літератури і матеріалів із цих питань.